Türkler, burda siz sadece Türkleri Türkiyede yaşar sandınız ama biz bir ırkız. Ve heryerdeyiz.

AZERBEYCAN TOPARKLARINDAN ÇIKMAZ İSENİZ SALDIRILARIMIZ DEVAM EDECEKTİR. #AZERBEYCAN&TÜRKİYE
If you don't understand, there is an English text below.

www.cyberizm.org // DARKDAYS: [email protected]Taş kırılır, tunç erir; ama Türklük ebedidir.
-Mustafa Kemal ATATÜRK


, Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Says: Eğer bu mesajları kayle almadan devam ederler ise pişman olacaklardır. HACKER: #DARKDAYSWe won this land with blood! ''Biz bu toparakları kanla kazandık!''


Azerbaijan, leave its lands. Otherwise, you will be notified of a history lesson.

''Azerbaycan topraklarını terk edin. Aksi takdirde, bir tarih dersi size bildirilecektir.''


We won this land with blood! ''Biz bu toparakları kanla kazandık!''

Azərbaycan! Azərbaycan! Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni! Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız! Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz! Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa! Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa! Minlərlə can qurban oldu, Sinən hərbə meydan oldu! Hüququndan keçən əsgər, Hərə bir qəhrəman oldu! Sən olasan gülüstan, Sənə hər an can qurban! Sənə min bir məhəbbət Sinəmdə tutmuş məkan! Namusunu hifz etməyə, Bayrağını yüksəltməyə Namusunu hifz etməyə, Cümlə gənclər müştaqdır! Şanlı Vətən! Şanlı Vətən! Azərbaycan! Azərbaycan! Azərbaycan! Azərbaycan!